Izba Pamięci

         Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach rozpoczęła swoją działalność wraz z I Krajowym Zjazdem Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków(TPGJHiH) i prowadzi ją mgr Teresa Szczygieł.
         Izba Pamięci Rodu Hallerów jest ważnym elementem działalności TPGJHiH, ale wystawa nie mogłaby istnieć bez ofiarnej pracy członków Towarzystwa, a szczególnie prezesa mgr inż. Leszka Krupnika i ówczesnego sołtysa Jurczyc Jana Lizaka, którzy pozyskiwali fundusze na wyposażenie i remont pomieszczeń.
         Do roku 2004 dzięki pomocy burmistrza Stanisława Paca, UMiG Skawina sołectwa Jurczyc i  prywatnych sponsorów wykonano instalacje wewnętrzne, wyremontowana została sala wystawowa, pomalowano pomieszczenia, wymieniono podłogę, okna, wykonano węzeł sanitarny, centralne ogrzewanie, przebudowano korytarz i położono posadzkę również  w kuchni. Wraz ze zmianą wyglądu budynku wzrosła liczba eksponatów.
         W 2005 roku Cezary Michał Haller z Bytomia ufundował gabloty na eksponaty.
         W 2009 roku dzięki pomocy burmistrza Adama Najdera i UMiG Skawina wymieniono dach, wykonano elewację na budynku oraz ogrodzenie i przy wydatnej pomocy mieszkańców Jurczyc uporządkowano teren wokół, położono kostkę .
         W 2014 w ramach współpracy z LGD doposażono budynek w sprzęt audiowizualny, stoły, krzesła i doposażono kuchnię, a sponsorzy ufundowali gablotę i manekin na oryginalny mundur.
         Obecnie ekspozycja zawiera pamiątki związane z życiem i działalnością najsłynniejszych członków rodu Hallerów i żołnierzy Błękitnej Armii, hallerczyków. Cennymi eksponatami są portrety gen. Józefa Hallera z różnych okresów jego życia i kariery, unikatowe pocztówki, zdjęcia i plakaty z jego podobizną z okresu wojny polsko – bolszewickiej nawołujące do obrony kraju, zdjęcia rodzinne oraz artykuły i publikacje nawiązujące do wielkich i ważnych wydarzeń z historii Polski, których uczestnikiem był ten sławny Polak. Również pamiątki: oryginalny mundur hallerczyka i jego elementy, medale, dokumenty oraz artykuły, które przybliżają wiedzę na temat hallerczyków, ich losów             i późniejszych kontaktów z gen. Józefem Hallerem. Z roku na rok przybywa eksponatów, których użyczają potomkowie byłych żołnierzy Błękitnej Armii. Nasza wiedza o minionych wydarzeniach jest coraz pełniejsza. Aby zachęcić młodzież do poznawania regionu w pierwszych latach naszej działalności jeździliśmy z eksponatami i prelekcjami do szkół. Nasza praca opłaciła się, nauczyciele i uczniowie zaczęli  przyjeżdżać do Jurczyc.
         Wystawa jest ważnym elementem edukacji regionalnej, poznania małej ojczyzny i rozbudzenia patriotyzmu lokalnego. Dzięki systematycznej współpracy ze szkołami Miasta i Gminy Skawina, stowarzyszeniami i oddziałem krakowskiego PTTK na bazie eksponatów Izby powstało wiele prac szkolnych. W Izbie odbywają się lekcje historii (prowadzone społecznie przez mgr Teresę Szczygieł) dla uczniów szkół podstawowych,  gimnazjów oraz liceum, rozbudzając ich twórczą aktywność. Przy budynku zostało wydzielone miejsce na grilla, a wokół  jest duży ogrodzony teren, więc uczniowie mogą łączyć przyjemne z pożytecznym, bo po zwiedzeniu wystawy i wysłuchaniu prelekcji mogą wesoło spędzić czas i zasiąść do pieczonej przez siebie kiełbaski.

 

Działalność TPGJHiH – Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach – 2020 rok

17.01.2020

Zbiórka harcerska – 70. GZ „Hallerczycy” – Prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

26.01.2020

Wycieczka rodzinna – prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

29.01.2020

Prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków podczas spotkania z pracownikami Muzeum „Hallerówka” we Władysławowie (Anna Krajewska, Dorota Dyląg).

10.02.2020

Udział delegacji Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Hallera i Hallerczyków z Jurczyc w państwowych uroczystościach z okazji 100 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.

Poczet sztandarowy: Karol Kościelny, Wojciech Krupnik, Mateusz Walczak.

Członkowie delegacji: Lucyna Gorczyńska, Czesław Gdula, Jolanta Gdula, Ewa Krupnik, Leszek Krupnik, Jan Lizak, Jadwiga Lizak, Kazimierz Łachman, Marek Maciejko, Agnieszka Płazieńska, Teresa Szczygieł, Zdzisław Szczygieł, radny Krzysztof Gębala.

16.02.2020

Wycieczka rodzinna – prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

20.02.2020

Prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków – zbiórka 70. DH „Błękitni” im. Gen. broni Józefa Hallera.

05.03.2020

Prezentacja zbiorów Izby Pamięci w ramach przygotowania uczniów do gminnego konkursu historycznego „Generał J. Haller i Błękitna Armia” – SP Skawina (Teresa Szczygieł)

06.03.2020

III Sesja zwyczajna Skawińskiej Rady Seniorów (17 osób) – Prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

27.05.2020

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielką LGD „Blisko Krakowa” dotyczące zabawy „Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa”.

31.05.2020

Wycieczka rodzinna – prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

07.06.2020

Uroczysta Msza Św. w kościele pw. Świętego Wawrzyńca w Radziszowie z okazji 60. rocznicy śmierci gen. broni Józefa Hallera.

Poczet sztandarowy TPGJHiH z Jurczyc: Karol Kościelny, Jerzy Kłępa, Marek Kołodyński.

Udział wzięli również: poczet sztandarowy Małopolskiego Klubu Sportu i Rekreacji Konnej im. 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej Radziszów.

25.06.2020

Prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków podczas spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia „Prawicowy Blok Samorządowy Skawina”.

18.07.2020

Wycieczka rodzinna – prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

19.07.2020

Wycieczka rodzinna krewnych hallerczyka – prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

25.07.2020

Trzy wycieczki rodzinne – prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

26.07.2020

Dwie wycieczki rodzinne – prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

25-26.07.2020

Dwudniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży „Jurczyckie spotkania z historią”  w ramach zabawy „Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa” organizowanej z LGD Blisko Krakowa przy współfinansowaniu Powiatu Krakowskiego. W warsztatach uczestniczyło 65 osób podzielonych na małe grupy. Prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków, gry i zabawy przybliżające historię rodu Hallerów i Jurczyc.

13.08.2020

Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. broni Józefa Hallera w Jurczycach z okazji `147. rocznicy urodzin praz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej przez:

– przedstawicieli TPGJHiH – Jan Lizak, Jadwiga Lizak, Teresa Szczygieł;

– wnuka hallerczyka Pawła Kowalskiego, oficera Marynarki Handlowej Polskiej  Żeglugi Morskiej.

Przemówienie prezesa TPGJHiH Leszka Krupnika.

Odśpiewanie Hymnu przez mieszkańców Jurczyc.

Warta honorowa: Marek Maciejko, Zdzisław Szczygieł.

Uroczyste złożenie kwiatów na sarkofagu gen. broni Józefa Hallera w kościele garnizonowympw. Św. Agnieszki w Krakowie oraz udział we Mszy Św. z okazji 147. rocznicy urodzin i 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej przez delegację TPGJHiH z Jurczyc (Marek Maciejko, Zdzisław Szczygieł, Ewa Krupnik, Leszek Krupnik, Jan Lizak, Jadwiga Lizak, Teresa Szczygieł).

27.08.2020

Prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków grupie seniorek i seniorów z Placówek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych z Jurczyc i Radziszowa – spotkanie integracyjne przy grillu.

06.09.2020

Wycieczka PTTK Kraków Koło Grodzkie (20 osób) – prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

12.09.2020

Prezentacja zbiorów Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków – wycieczka rodzinna.

06.10.2020

Nagroda Starosty Krakowskiego

W 2020 roku przypadła 20. rocznica powstania Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Hallera i Hallerczyków. Działalność Towarzystwa dostrzegana jest w kraju, jak i za granicą.

Miłym akcentem docenienia naszej pracy było przyznanie w 2020 roku przez Starostę Krakowskiego Wojciecha Pałkę nagrody głównej Starosty Krakowskiego dla Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2019 roku w dziedzinie kultura i sztuka. Uroczysta gala wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego 2020 odbyła się 6.10.2020r. w przepięknych ogrodach w Brzoskwini. Towarzystwo otrzymało czek na 4 tys. złotych (w ramach których wzbogaciliśmy się o dodatkowe gabloty w Izbie Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach oraz kosiarkę do utrzymania porządku wokół obiektu) oraz Anioła Powiatu Krakowskiego i okolicznościowy dyplom, który odebrali prezes Towarzystwa Leszek Krupnik i Marek Maciejko. Nagroda jest wielkim uznaniem i docenieniem naszej wieloletniej pracy społecznej na rzecz propagowania tradycji, kultury i pamięci narodowej.

Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Wojciechowi Pałce za otrzymane wyróżnienie.

11.11.2020

Złożenie kwiatów pod pomnikiem generała broni Józefa Hallera w Jurczycach.

20.12.2020

Członkowie Towarzystwa, jak co roku, udekorowali ołtarz w kaplicy polowej przy Izbie Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach, wykonując szopkę bożonarodzeniową.

 

Działalność TPGJHiH – Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach – 2019 rok

11.01.2019

TVP Kraków – wspomnienia o prof. Marii Dzielskiej.

Zajęcia edukacyjne w Izbie Pamięci – 70. GZ „Hallerczycy” Gromada Zuchowa, 2. Szczep Harcerski „Memoria”.

08.02.2019

Uroczysta wieczornica z okazji 99. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.

 • Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt przy pomniku gen. J. Hallera w Jurczycach.
 • Odśpiewanie Hymnu Narodowego.
 • Przemówienie prezesa TPGJHiH mgr.inż Leszka Krupnika.
 • Złożenie kwiatów – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina mgr Witold Grabiec, Radny Powiatu Krakowskiego mgr Paweł Kolasa, mgr Teresa Szczygieł.
 • Przemarsz do Izby Pamięci.
 • Odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
 • Wręczenie podziękowań dla osób i instytucji za współpracę.
 • Prezentacja dr Dyląg – 100. rocznica czeskiej inwazji na Śląsk Cieszyński – śmierć kpt./mjr. Cezarego Hallera.
 • Prezentacja mgr T. Szczygieł – Działalność TPGJHiH w 2018r.
 • Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

14.03.2019

Prezentacja zbiorów Izby Pamięci w ramach przygotowania uczniów do gminnego konkursu historycznego „Generał J. Haller i Błękitna Armia” – Drużyna nr 1 z Jurczyc (mgr Teresa Szczygieł).

23.03.2019

Udział przedstawicieli TPGJHiH w spotkaniu Fundacji Szlaki Papieskie z jej Honorowym Patronem Metropolitą Krakowskim Markiem Jędraszewskim na Franciszkańskiej (mgr Teresa Szczygieł).

27.03.2019

Prezentacja zbiorów Izby Pamięci i historii rodu Hallerów w ramach przygotowania uczniów do gminnego konkursu historycznego „Generał J. Haller i Błękitna Armia” – Drużyna ze SP im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach (mgr Teresa Szczygieł).

28.03.2019

Prezentacja zbiorów Izby Pamięci i historii rodu Hallerów w ramach przygotowania uczniów do gminnego konkursu historycznego „Generał J. Haller i Błękitna Armia” – Drużyna z Katolickiej SP im. Św. Jana Pawła w Skawinie oraz Drużynie ze SP im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim (mgr Teresa Szczygieł).

31.03.2019

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla podopiecznych Fundacji „Wyobraź Sobie” (mgr Teresa Szczygieł).

25.04.2019

Prezentacja zbiorów Izby Pamięci i historii rodu Hallerów w ramach przygotowania uczniów do gminnego konkursu historycznego „Generał J. Haller i Błękitna Armia” – Drużyna ze SP Jaśkowice (mgr Teresa Szczygieł).

26.04.2019

Gminny konkurs historyczny – Słynne postacie naszego regionu – „Generał Józef Haller i Błękitna Armia”. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Skawina. Edycja 21. Udział wzięło 10 drużyn.

 • I-m SP Zespół Katolickich Szkół Skawina, w składzie: Michał Balicki, Antoni Magiera, Jan Celej, op. mgr Marek Balon;
 • II-m Drużyna z Jurczyc, w składzie: Faustyna Drabik, Zuzanna Kłępa, Adam Okarmus, op. mgr Teresa Szczygieł;
 • III-m SP Krzęcin, w składzie: Arkadiusz Lisowski, Adam Piwoński, Jan Romek, op. mgr Mateusz Walczak.

30.05.2019

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla członków Związku Niewidomych Okręgu Małopolskiego, koło w Skawinie (mgr inż. Leszek Krupnik, mgr Teresa Szczygieł).

31.05.2019

Ognisko-piknik dla mieszkańców Jurczyc z okazji zakończenia nabożeństw majowych przy ołtarzu polowym.

09.06.2019

Udział we Mszy Św. w kościele Garnizonowym pw. Św. Agnieszki w Krakowie z okazji poświęcenia tablicy ku pamięci gen. Józefa Hallera, Prezesa PCK, zorganizowanej przez PCK.

 • Poczet sztandarowy – Jerzy Kłępa, Marek Maciejko, Wojciech Krupnik.
 • Przedstawiciele TPGJHiH: Leszek Krupnik, Ewa Krupnik, Teresa Szczygieł, Zdzisław Szczygieł, Jadwiga Lizak, Jan Lizak.

17.06.2019

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów – lekcja historii dla uczniów ze SP w Rzozowie (mgr Teresa Szczygieł).

22.06.2019

Zwiedzanie Izby Pamięci – Michał Stanisław Haller de Hallenburg z rodziną.

Organizacja punktu z zadaniami przy Izbie Pamięci w ramach współpracy TPGJHiH przy organizacji III Biegu Hallerów w Jurczycach.

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

28-30.06.2019

Trzydniowa wycieczka organizowana przez TPGJHiH: Moszna-Nysa-Szczytna-Kudowa Zdrój-czeskie „skalne miasto”-Książ.

10.08.2019

Sesja popularno-naukowa z okazji 100. rocznicy powrotu Błękitnej Armii do Polski.

 • Wystawienie posterunku (w mundurach historycznych) przy pomniku Generała Broni Józefa Hallera przez TPGJHiH.
 • Złożenie kwiatów przez przedstawiciela Prezydenta, dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy Witolda Dzielskiego.
 • Przemarsz do Izby Pamięci.
 • Powitanie gości przez Leszka Krupnika, prezesa TPGJHiH.
 • Odtworzenie Hymnu Błękitnej Armii.
 • Prezentacja „Struktura organ izacyjna, uzbrojenie błękitnej Armii” – Marek Maciejko.
 • Prezentacja „Losy V Dywizji Syberyjskiej Strzelców Polskich Błękitnej Armii Gen. Józefa Hallera w Rosji” – Mateusz Walczak.
 • Prezentacja „Anna Haller – patriotka, nauczycielka, działaczka społeczna w 50. rocznicę śmierci” – Teresa Szczygieł.
 • Prezentacja „Współpraca polsko-francuska w aspekcie Błękitnej Armii” – Jerzy Kłępa.
 • Dyskusja.

11.08.2019

 • Wystawienie posterunku honorowego przy pomniku Generała Broni Józefa Hallera w Jurczycach przez II Szczep Harcerski „Memoria” ZHP Krzęcin.
 • Uroczysta Msza Św. – Kaplica przy Izbie Pamięci.
 • Odczytanie listu okolicznościowego przez przedstawiciela Wojewody Małopolskiego.
 • Przejście pod pomnik Generała Broni Józefa Hallera i złożenie kwiatów, odśpiewanie Roty.

12.08.2019

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kraków ul. Krakowska 55 (mgr Teresa Szczygieł).

15.08.2019

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów – wycieczka rodzinna (mgr Teresa Szczygieł).

01.09.2019

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów – wycieczka rodzinna (mgr Teresa Szczygieł).

07.09.2019

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów – wycieczka rodzinna (mgr Teresa Szczygieł).

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla przedstawicieli Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz gości z  Niemiec, Anglii i Słowacji (mgr Teresa Szczygieł).

08.09.2019

Prezentacja zbiorów i działalności TPGJHiH w Skawinie podczas „Dni Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2019 – SKAWINA Z INICJATYWĄ”.

12.09.2019

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla uczniów SP Bolechowice (mgr Teresa Szczygieł).

14.09.2019

Udział pocztu sztandarowego TPGJHiH w uroczystości nadania sztandaru młodzieżowej drużynie PCK w Katedrze na Wawelu. (Rafał Cetnarowski, Marek Maciejko, Hubert Łachman).

21.09.2019

Gra terenowa kl. 6b ZSP Radziszów przy Izbie Pamięci.

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej im. generała broni Józefa Hallera ze Szczecina.

26.09.2019

Zwiedzanie Izby przez uczniów SP nr 26 w Toruniu z okazji nadania szkole imienia „Błękitnej Armii” – lekcja historii na bazie eksponatów (mgr Teresa Szczygieł).

14.10.2019

Przedszkole Samorządowe w Radziszowie – lekcja muzealna dla przedszkolaków.

20.10.2019

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla uczestników wycieczki koła przy PTTK w Krakowie.

08.11.2019

Za pielęgnowanie pamięci o Błękitnym Generale Józefie Hallerze, jego rodzinie i żołnierzach Błękitnej Armii oraz historii Polski, Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda uhonorował zasłużonych członków Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Hallera i Hallerczyków z Jurczyc nadając Krzyże Zasługi. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik w Pałacyku „Sokół” w Skawinie podczas uroczystości niepodległościowej, zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Skawinie oraz Prawicowy Blok Samorządowy w Skawinie.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Cecylia Jaskuła, mgr inż. Leszek Krupnik, Jan Lizak, mgr inż. Marek Maciejko, mgr Teresa Szczygieł, Zdzisław Szczygieł, płk. dypl. rez. Andrzej Wojtyna.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Lucyna Gorczyńska, Wiesława Grabińska, Jadwiga Lizak, Kazimierz Łachman.

W imieniu odznaczonych społeczników z TPGJHiH, za docenienie społecznej pracy, dziękowała Teresa Szczygieł. Mówiła, że to wyróżnienie będzie jeszcze większą motywacją do działalności oraz do propagowania wiedzy o generale Józefie Hallerze i hallerczykach wśród wszystkich pokoleń.

11.11.2019

Udział pocztu sztandarowego TPGJHiH we Mszy Św. z okazji odzyskania niepodległości (Andrzej Gorczyński, Wojciech Krupnik, Marek Kołodyński).

 • Złożenie kwiatów pod pomnikiem Generała Broni Józefa Hallera: Lucyna Gorczyńska, Jan Lizak, Teresa Szczygieł.
 • Odśpiewanie hymnu narodowego.
 • Uroczysta wieczornica w Izbie Pamięci.

13.11.2019

Spotkanie z Alicją Trojanowską Dubiec z Francji – Prezes Stowarzyszenia Kultura Polska Le Maus Francja, prezentacja zbiorów i działalności TPGJHiH (mgr Teresa Szczygieł i mgr inż. Leszek Krupnik).

15.11.2019

Zajęcia edukacyjne – warsztaty historyczne dla dzieci prowadzone w Izbie Pamięci z przedszkolakami z Radziszowa przez Agnieszkę Osiek, adiunkta Biura Dokumentacji i Zabytków w Szczecinie w ramach współpracy z 12. Brygadą Zmechanizowaną im. Gen. Józefa Hallera w Szczecinie.

16.11.2019

Spotkanie z gen. bryg. Sławomirem Dudczakiem, dowódcą 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera ze Szczecina i żołnierzami.

12.12.2019

Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów podczas spotkania z członkami Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie: Wojciechem Habelą, Stefanem Majewskim oraz harcmistrzem Kazimierzem Dymanusem z Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”.

 

Działalność TPGJHiH – Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach – 2018 rok

10.02.2018 – Wieczornica z okazji 98. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.

07.03.2018 – Wycieczka rodzinna.

12.03.2018 – Wycieczka – uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach.

20.03.2018 –  Wycieczka – uczniowie SP w Zelczynie.

22.03.2018 – Wycieczka – dzieci z Jurczyc, drużyna na konkurs.

23.03.2018 – Wycieczka – uczniowie SP w Pozowicach.

28.03.2018 – Wycieczka – uczniowie SP Wielkie Drogi oraz SP nr 4 w Skawinie.

05.04.2018 – Wycieczki: uczniowie SP nr 2 w Skawinie; uczniowie SP w Jaśkowicach; uczniowie SP w Rzozowie; uczniowie SP w Krzęcinie;

07.04.2018 – Wycieczka XV Błękitny Szczep oraz 4RDHZ.

09.06.2018 – XXIV Harcerski Rajd „Jurajski” Hufca Podkrakowskiego „Jedność-Wolność-Ojczyzna” w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę (cały dzień).

12.06.2018 – Koniec remontu finansowanego przez UMiG Skawina w Izbie Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach, Firma Remontowo – Budowlana „Domineks”.

15-17.06.2018 – Wycieczka na Litwę.

22.06.2018 – Piknik klasowy – ognisko klasy IVb z rodzicami.

23.06.2018 – II Bieg Hallerów Polanka Hallera-Jurczyce: etap z zadaniami, Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

24.06.2018 – Piknik Hallerowski w Radziszowie, prezentacja działalności Izby – mgr T. Szczygieł, prezentacja replik mundurów Błękitnej Armii, udział w warsztatach plastycznych – Z. Szczygieł, W. Krupnik.

04.07.2018 – Ekipa TVP Kraków na planie filmu „Niepodległa, nieodległa”.

05.08.2018 – Odsłonięcie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę popiersia gen. broni Józefa Hallera oraz spotkanie Prezydenta z przedstawicielami TPGJHiH oraz mieszkańców Jurczyc w Izbie Pamięci, wizyta Charge d’affaires Ambasady Francuskiej i delegacji mieszkańców z miasteczka Sille-le-Guillaume we Francji.

14.08.2018 – Wizyta Redaktora Naczelnego czasopisma „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic”.

21.08.2018 – Wycieczka rodzinna.

25.08.2018 – Międzynarodowy konny Bieg na Orientację w terenie im. gen. broni Józefa Hallera do Kalwarii Zebrzydowskiej pod patronatem m.in. TPGJHiH z Jurczyc.

28.08.2018 – Wycieczka rodzinna.

29.08.2018 – Wizyta posła na Sejm RP prof. Józefa Brynkusa (Kukiz 15), Pawła Kowalskiego, kpt. Marynarki Handlowej Polskiej Żeglugi Handlowej, Bogusława Sonika – audycja prowadzona przy IPRHiH przez ekipę Radia „Wnet”.

08.09.2018 – Prezentacja zbiorów Izby na Gminnych Dożynkach w Jaśkowicach.

14.09.2018 – Wycieczka – uczniowie SP w Budzowie.

19.09.2018 – Wycieczka rodzinna.

04.10.2018 – Wycieczka – uczniowie Gimnazjum w Kalwarii Zebrzydowskiej.

05.10.2018 – Wycieczka z Piwnicznej Zdroju.

08.10.2018 – Krakowskie Stowarzyszenie Pszczelarzy; wycieczka – uczniowie SP w Budzowie.

09.10.2018 – Wycieczka – uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOS w Skawinie.

12.10.2018 – Zbiórka harcerska 70. Drużyny Harcerskiej „Błękitni” im. gen. broni J. Hallera.

13.10.2018 – Wycieczka – Koło Grodzkie PTTK Kraków.

18.10.2018 – Wycieczka – uczniowie ZPO SP w Woli Radziszowskiej (cały dzień).

24.10.2018 – Zwiedzanie wystawy przez kustosza Archiwum Nauki PAN i PAU.

02.11.2018 – Zwiedzanie wystawy przez kustosza i przedstawicieli Muzeum Miasta Mysłowic.

06.11.2018 – Prezentacja rodziny Hallerów i Błękitnej Armii w Przedszkolu w Podolanach.

08.11.2018 – Wycieczka – uczniowie kl. 3a Gimnazjum w Radziszowie; wycieczka rodzinna; prezentacja rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby w Muzeum Miasta Mysłowic.

09.11.2018 – Wycieczka podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie.

10.11.2018 – Złożenie kwiatów na sarkofagu gen. J. Hallera w kościele Św. Agnieszki w Krakowie.

11.11.2018 – Uroczysta wieczornica z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

13.11.2018 – Wycieczka – uczniowie LO Skawina i młodzież z Francji.

03.12.2018 – Częstochowa – wręczenie popiersia gen. J. Hallera o. Eustachemu Rakoczemu, Paulinowi z Jasnej Góry i płk. Andrzejowi Wojtynie.

14.12.2018 – Zbiórka harcerzy „Hallerczycy”.

 

 

Działalność TPGJHiH – Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach – 2017 rok

17.01.2017

Spotkanie z przedstawicielami PCK.

10.02.2017

Spotkanie z przedstawicielami Prawicowego Bloku Samorządowego.

11.02.2017

Wieczornica z okazji rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.

08.03.2017

Wycieczka.

08.04.2017

Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne – wycieczka.

20.04.2017

Wizyta SP 4 oraz SP Jaśkowice.

25.04.2017

Wizyta SP Rzozów oraz Jurczyce.

28.04.2017

Gminny konkurs historyczny „Gen. J. Haller i Błękitna Armia”. Udział wzięło 10 drużyn.

01-31.05.2017

Skawińska Drużyna Harcerska „Korzenie” im. gen. J. Hallera; 1C Radziszów; 1D Radziszów; Pracownicy UJ – wycieczka rowerowa; Zespół Szkół Oświatowych w Skale.

01-30.06.2017

3C Radziszów (1.06); wycieczka grupy starszych osób (5.06); wycieczka gimnazjum Radziszów; oficerowie i dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

01-31.08.2017

 • Wycieczki indywidualne (7,12,16)
 • Sesja popularnonaukowa (prof. Żaryn) (12)
 • Uroczysta Msza Św. (13)

01-30.09.2017

 • Dożynki w Krzęcinie (2)
 • Rajd Konny (2)
 • Wizyta SP z Borku Szlacheckiego
 • Wizyta Zespołu Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (12)
 • Uroczysta Msza Św. w Częstochowie (19)
 • Spotkanie z wycieczką z Francji (20)
 • Harcerska Gra Terenowa – Zlot. (30)

01-31.10.2017

 • Warsztaty dotyczące zachowania i promocji dziedzictwa Rodu Hallerów w gm. Skawina – Komisja Kultury i przedstawiciele Stowarzyszeń z Gminy. (1)
 • Prezes Polskiego Systemu Walki Wręcz Haller-Formicki (6).
 • Harcerze „Czerwone Maki” (11)
 • SP w Koszycach Wielkich (12)
 • Udział w inauguracji wystawy „Błękitna Armia Hallera we Francji” na zaproszenie konsula Francji w Krakowie (18).
 • Klub Turystyki Historycznej Młodzieżowego Domu Kultury i SP 50 w Krakowie (21).

01-30.11.2017

 • Wieczornica z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Polski (11).
 • Spotkanie Komisji do promocji rodu Hallerów w Gminie Skawina z przedstawicielami stowarzyszeń (25).