„Pamięć i Cześć Błękitnej Armii Gen. J. Hallera”

Polsko-kanadyjski projekt edukacyjny

Projekt ma na celu ocalić od zapomnienia żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny zachowując prawdę o historii Polski dla kolejnych pokoleń Polaków mieszkających na całym świecie.

 

MUSEUM & ARCHIVES OF THE POLISH ARMED FORCES MUZEUM i ARCHIWUM ŻOŁNIERZY POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH im. PŁK. PILOTA BOLESŁAWA ORLIŃSKIEGO

Pani Ewa Elżbieta Deoniziak prowadzi działalność, w porozumieniu z
Muzeum i Archiwum im. Płk. Pil. Bolesława Orlińskiego w Mississauga,
Ontario oraz z Radą Programową Sadzenia Dębów Pamięci w Toronto,
promującą kanadyjsko-polskie edukacyjne projekty patriotyczne, skierowane do
środowisk młodzieży w Polsce i w Kanadzie.
Program edukacyjny „Pamięć i Cześć Bohaterom Błękitnej Armii Gen.
Józefa Hallera”, zorganizowany przez Panią Ewę Elżbietę Deoniziak, został
zainicjowany w ubiegłym roku w Szczecinie w Liceum Plastycznym im.
Constantina Brancusi,
oraz pod patronatem 12 Brygady Zmechanizowanej im. Gen. Broni Józefa
Hallera. Program jest w tym roku kontynuowany w Jurczycach, miejscu urodzin
Generała Józefa Hallera.
Kuratorzy Muzeum i Archiwum im. Płk. Pil. Bolesława Orlińskiego w
Mississauga, Ontario i Rada Programowa Sadzenia Dębów Pamięci w Toronto
proszą wszystkie zainteresowane placówki edukacyjne w Polsce o udzielenie
wsparcia Pani Ewie Elżbiecie Deoniziak w realizacji tej cennej inicjatywy.

Andrzej Kawka Jerzy Kowalczyk 27 grudnia 2014r

Uczestnicy w polsko-kanadyjskim projekcie edukacyjnym pt. „Pamięć i Cześć Błękitnej Armii Gen. J. Hallera” wykonali dowolną techniką prace pt.”Jurczyce dawniej i dziś” prezentując miejscowość, miejsce urodzin słynnego Polaka. Projekt w Jurczycach prowadziła Teresa Szczygieł. Prace wysłano do Kanady, gdzie będą prezentowane w formie wystawy na zakończenie projektu.

Galeria prac „Jurczyce dawniej i dziś”